วิธีการส่ง MMS ใน iPhone

Image

iOS นั้นเพิ่งจะมาส่ง MMS ได้ใน iOS 3.0 เป็นต้นมา แต่ก่อนที่จะส่ง MMS รวมถึงใช้งาน EDGE หรือ 3G ได้ต้องทำการ Update Carrier ให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งดูได้จากที่นี่

1.เข้า icon massage

Image

2.เลือกสร้างข้อความใหม่ หรือ เลือก ข้อความเดิมที่มีอยู่ก็ได้ แล้วเลือก ปุ่ม รูปกล้องด้านล่างซ้าย

Image Image

3.หลัง จากกดรูปกล้องด้านล่างซ้ายจะขึ้นแบบนี้ จะเลือกได้ว่า ถ่ายรูปใหม่ หรือเลือก choose Existing เพื่อเลือกเอารูปที่อยู่ใน photo อยุ่แล้ว

Image

4.ถ้าเรากดchoose Existingจะเป็นดังภาพ และเลือกภาพที่ต้องการส่ง MMS

Image Image

5.หลังจากเลือกได้แล้ว กด choose ด้านล่างขวา

Image

6.รูปจะเข้าไปอยู่ใน massage แล้วครับ เราสามารถ พิมพ์ข้อความต่อได้ด้วย

Image Image

7.หลังจากนั้น ก็กด send เพื่อส่ง MMS ได้เลยครับ

Image Image

จากข้อ 3 ถ้าเราเลือก take photo

Image

Image

กด use ด้านล่างขวา รูปก็จะเข้าไปอยู่ใน massage แล้ว

Image

ถ้าต้องการ ส่งภาพ ผ่านทาง โปรแกรม Photo เลยทำดังนี้

เลือกภาพที่ต้องการส่งMMS

Image

Image

Image

หลังจากเลือก เลือก icon ล่างซ้าย จะขึ้นให้เลือกดังภาพ
Image

เลือก MMS แค่นี้ภาพก็จะเข้ามาอยู่ใน massage แล้วครับ

Image

Credit: Image

  • Print
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Bookmarks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>